martes, 6 de noviembre de 2007

ARTE EN CAERFYRDDIN

En Caerfyrddin, nas suas diferentes épocas de existencia, a arte sempre tivo unha razón de ser , sendo motivo de expresión dun povo fachendoso da sua historia. Dan fé disto as suas moitas vidrieiras das suas principais i edigmáticas -por non dicer históricas- igrexas.

No hay comentarios: